Informacja o systemie

Od 01 lipca 2013 roku w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach która dostosowuje polskie regulacje do standardów ekologicznych obowiązujących w krajach Unii Europejskiej – wywóz odpadów komunalnych organizuje gmina, z którą mieszkańcy się rozliczają (w przypadku domów wielorodzinnych – za pośrednictwem administratora budynku).

Nowe zadania gminy

Ustawa narzuca gminie obowiązek stworzenia samofinansującego się systemu i zarządzanie nim w ramach jej budżetu. Z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych miasto ma pokryć koszty funkcjonowania, czyli:
  • Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
  • Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  • Działania edukacyjne i informacyjne,
  • Obsługę administracyjną systemu.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów zostało zlecone wykonawcy wybranemu w drodze przetargu nieograniczonego, którym od 01 stycznia 2017 roku jest Konsorcjum firm:

LIDER KONSORCUJM: 
MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o.

CZŁONKOWIE: 
REMONDIS Sp. z o.o.
SUEZ Południe Sp. z o.o.


Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...