Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyróżnia cztery typy nieruchomości różniące się metodą obliczania opłaty dla ich właścicieli za wywóz i zagospodarowanie odpadów:

OPŁATY OD MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH


Właściciele i zarządcy nieruchomości zamieszkałych, tj.:
  • Właściciele budynków jednorodzinnych,
  • Zarządcy budynków wielorodzinnych
  • Współwłaściciele budynków wielorodzinnych bez zarządu wspólnoty
Są objęci opłatą za gospodarowanie odpadami zależną od liczby osób zamieszkujących nieruchomość.
Miesięczna stawka opłaty wynosi 12,00 zł od osoby miesięcznie, przy zbieraniu odpadów w sposób selektywny.
Jednocześnie, dla gospodarstw domowych zamieszkiwanych przez pięć lub więcej osób (we wszystkich typach nieruchomości), które prowadzą selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, stawka jest zróżnicowana – dla piątej i każdej kolejnej osoby opłata wynosi 1,00 zł.

OPŁATY OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH – FIRM, INSTYTUCJI, ITP.

Właściciele nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, obiekty użyteczności publicznej, szkoły, szpitale, hotele, cmentarze, targowiska, itp., na których powstają odpady komunalne rozliczają się z gminą w zależności od:

  • Liczby pojemników,
  • Częstotliwości wywozu odpadów,
  • Stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, podobnie do mieszkańców Tychów, zobowiązani są do zbierania odpadów w sposób selektywny.
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do zorganizowania zadeklarowanych pojemników we własnym zakresie (kupno/dzierżawa). Wszystkie wymienione opłaty za pojemnik o określonej pojemności na nieruchomościach niezamieszkałych zawierają wyłącznie koszt odbioru i zagospodarowania odpadów.


OPŁATY OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI MIESZANYCH


Nieruchomości mieszane to takie, które w części są zamieszkałe, a w części niezamieszkałe i w obu tych częściach powstają odpady komunalne. W tym przypadku, właściciel oblicza stawkę osobno dla obu części nieruchomości – dla zamieszkałej i niezamieszkałej. Suma obu tych kwot jest opłatą dla tego typu nieruchomości.


OPŁATY OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE I NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE

W przypadku powyższych nieruchomości uchwalona została ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W przypadku selektywnej zbiórki odpadów stawka ta wynosi 54,00 zł, a przy zmieszanej zbiórce odpadów jest to 75,00 zł.


SPOSÓB I CZĘSTOTLIWOŚĆ WNOSZENIA OPŁAT

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna być wnoszona do gminy przez właścicieli lub zarządy nieruchomości. Mieszkańcy domów jednorodzinnych dokonują opłat osobiście Mieszkańcy budynków posiadających zarządy wnoszą opłaty do tych zarządów. Te z kolei przekazują je do gminy.

Opłatę należy wnosić kwartalnie – do 20 – go dnia ostatniego miesiąca kwartału w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe. Terminy tych opłat zostały ustalone następująco:
  • Do 20 marca
  • Do 20 czerwca
  • Do 20 września
  • Do 20 grudnia
Składający deklarację otrzyma indywidualny numer konta bankowego, na które będzie wpłacał należności. Opłat można dokonywać na poczcie lub przelewem bankowym, a także gotówką w kasie Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Budowlanych 67 w Tychach. Prosimy o zwracanie uwagi na poprawne wpisywanie w tytule przelewu okresu, za który uiszczana jest opłata.
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...