19 marca 2021 8:35

Drzewa są najcenniejszym elementem zieleni miejskiej. Pełnią szereg usług dla ekosystemu, które wprost przekładają się na jakość życia mieszkańców.

Tychy wchodzą w nową erę zarządzania miejskim drzewostanem. Nie są wyjątkiem na mapie Polski. Wiele miast, począwszy od tych największych, zmienia swoje podejście do tego cennego zasobu. Uzasadnieniem nowego spojrzenia są zmiany klimatyczne i przyrodnicze, które nakładają na samorządy konieczność modyfikacji polityki przyrodniczej w celu adaptacji miast do nowych, dynamicznych warunków. Coraz głośniej rozmawia się o konieczności podnoszenia priorytetu dla przyrody miejskiej. Mieszkańcy coraz częściej uczestniczą lub wręcz inicjują te dyskusje. Zmieniane są strategie, narzędzia i oczekiwania dotyczące specjalistów prowadzących zadania utrzymania zieleni. Miasta nawiązują współpracę, również międzynarodową w celu wypracowywania najlepszych praktyk zarządzania miejską przyrodą.

- Tychy przyjęły niedawno zaproszenie Wrocławia do udziału w Programie Współpracy z Miastami Partnerskimi Projektu GrowGreen (GrowGreen Replication Cities), którego celem jest stworzenie odpornych na klimat i wodę, zdrowych i nadających się do życia miast dzięki rozwiązaniom opartym na naturze – mówi Agnieszka Lyszczok, dyrektor Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych. 

Drzewa pełnią w miejskiej przyrodzie oraz w strategiach adaptacji do zmian klimatycznych i przyrodniczych szczególną rolę. Do niedawna traktowane jedynie jako estetyczny walor otoczenia, zaczynają się liczyć jako naturalne miejskie klimatyzatory, regulatory obiegu wody i ostoja dla miejskiej bioróżnorodności, której utrzymywanie jest konieczne również w świetle dbałości o komfort życia mieszkańców. Inwentaryzacje drzew zaczynają wchodzić do obowiązkowego kanonu zadań samorządu. „Utworzenie systemu gospodarowania zadrzewieniami w przestrzeni zurbanizowanej stanowi podstawę zrównoważonego rozwoju gmin” – czytamy w opracowaniu naukowym SGGW „Drzewa w przestrzeni zurbanizowanej. Korzyści za zagrożenia” (E.Rosłon-Szeryńska, Warszawa 2019), w którym - zgodnie z przeprowadzonymi w ramach opracowania badaniami gospodarowania drzewami w jednostkach samorządu terytorialnego – mniej niż połowa (42%) gmin miejskich prowadzi inwentaryzacje drzewostanu. Tychy są w tej grupie.

- Przeglądy zieleni wysokiej realizujemy w Tychach już właściwie w trybie stałym. Wykonujemy pogłębione ekspertyzy oraz specjalistyczne zabiegi, mające na celu poprawę kondycji zdrowotnej drzew, często ratując je przed wycinką. Budujemy bazę danych drzew z opisem ich kondycji, zaleceń oraz zrealizowanych zabiegów, aby w sposób uporządkowany prowadzić ten istotny zasób. Jest to konieczne dla utrzymania zasobu, zapewnienie komfortu mieszkania w mieście, ale również bezpieczeństwa w otoczeniu drzew – mówi dyrektor TZUK

Tychy mogą poszczycić się dorodnym, dojrzałym drzewostanem, który  wkomponowany jest w osiedla i ciągi drogowe. Zasób ten zasługuje na szczególną troskę ze względu na etap rozwoju oraz miejsca w których rośnie, charakteryzujące się dużym natężeniem ruchu pieszych i samochodów i dużą liczbą realizowanych inwestycji miejskich, które z jednej strony poprawiają jakość infrastruktury drogowej i zasobów mieszkalnych, czyli jakość życia, jednakże z drugiej strony ograniczają miejsce dla miejskiej przyrody, w tym drzew i w znacznym stopniu pogarszają warunki ich wegetacji.

- W tej chwili na terenie miasta możemy zauważyć arborystów wykonujących specjalistyczne zabiegi. Nie ze zwyżki, do widoku której jesteśmy przyzwyczajeni, ale w uprzęży, w koronie drzewa. Efektem prowadzonych prac będzie poprawa statyki uwzględnionych drzew na skutek przycinek, poprawa wytrzymałości drzew posiadających rozwidlenia konarów poprzez montaż wiązań oraz wiedza dotycząca kondycji systemów korzeniowych szczególnie narażonych na skutki zrealizowanych inwestycji. Głównym celem jest więc podniesienie poziomu bezpieczeństwa w otoczeniu drzew przy zachowaniu zasobu dla korzyści jakie dla tego otoczenia niesie  – mówi Katarzyna Palka z TZUK.

Zakres prowadzonych zabiegów obejmuje montaż kilkudziesięciu wiązań, obniżanie koron, cięcia obwodowe, redukcje konarów, ściąganie suszu, usuwanie jemioły oraz ocenę kondycji systemu korzeniowego. Drzewa poddane zabiegom zostały wytypowane w ramach inwentaryzacji drzew przydrożnych w wybranych ciągach ulicznych (2019) oraz ekspertyz dla drzew szczególnie narażonych na wycinkę (2020). Prace prowadzone są przy ul. Andersa, Damrota, Elfów, al. Niepodległości, ul. Dmowskiego i Armii Krajowej.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.